دانلود طرح توجیهی: تولید روکش کفش

دانلود طرح توجیهی: تولید روکش کفش
دانلود طرح توجیهی: تولید روکش کفش

دانلود-طرح-توجیهی-تولید-روکش-کفش

دانلود طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی طرح

بررسی ابعاد مختلف طرح (معرفی محصول     مالی       منابع انسانی       فضا و ...)

دارای فرمت pdf  می باشد.

مفصل و با تمام جزئیات       بسیار کامل و مرتب

مناسب برای شروع یک کسب و کار

مناسب جهت ارائه به دانشگاه به عنوان پروژه درسی

نگارش طرح توجیهی یک طرح کسب و کار خوب باید مانند یک داستان، گویا و واضح باشد و باید اهداف کسب و کار را به صورت موجز و کامل بیان کرده و راه رسیدن به آنها را نیز مشخص نماید. به‌گونه‌ای که سرمایه‌گذاران (دست‌اندرکاران کسب و کار) دقیقاً مفهوم را متوجه شده و خودشان نیز راغب به خواندن و درک دیگر بخش‌ها گردند.

طرح توجیهی در واقع سندی آماده ارائه می باشد که در آن نحوه برآورد سود و زیان و سرمایه ثابت، سرمایه در گردش و نقطه سر به سر، بازدهی سرمایه، دوره برگشت سرمایه و ... بیان خواهد شد.

 

فهرست گزارش

فصل اول معرفي و بررسي وضعيت بازار محصول  ۶

١. معرفي محصول . .. ٧

۱.۱ . نام و كد آيسيك محصول . ۷

۱.۲ . تعرفة گمركي و شرايط واردات و صادرات ... ۱۰

۱.۳ . استانداردهاي ملي و ب ينالمللي موردنياز . ۱۱

۱.۳.۱ . ويژگي ها ... ۱۳

۱.۳.۲ . بسته بندي . ۱۴

۱.۳.۳ . علامت گذاري ... ۱۴

۱.۳.۴ . رنگ . ۱۴

۱.۳.۵ . ورقه هاي عاري از نقص . ... ۱۴

۱.۴ . بررسي زمينه هاي مصرف محصول .. ۱۵

۱.۴.۱ . فيلم هاي گلخانه اي ... ۱۷

۱.۴.۲ . صنايع بسته بندي .. ۲۰

۱.۴.۳ . فيلم هاي ضدخوردگي فلزات . ۲۲

۱.۴.۴ . روكش كفش  ۲۴

۱.۵ . بررسي كالاهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصول  ۲۶

۱.۶ . اهميت استراتژيك كالا در دنياي امروز ... ۲۸

۱.۷ . كشورهاي عمده توليدكننده و مصرف كننده محصول  ۲۹

٢. وضعيت عرضه و تقاضا .  ٣٢

۲.۱ . بررسي ظرفيتره برداري و روند توليد از آغاز برنامه اول ... ۳۲

۲.۲ . سطح تكنولوژي، نام كشورها و شركت هاي سازنده ماشين آلات واحدهاي موجود .. ۳۷

۲.۳ . بررسي وضعيت طرح هاي جديد و در دست اجرا .  ۳۷

۲.۴ . بررسي روند واردات و صادرات محصول از آغاز برنامه اول . ... ۴۰

۲.۵ . بررسي قيمت توليد داخلي و جهاني محصول  ۴۸

۲.۶ . بررسي روند مصرف از آغاز برنامه .. ۵۲

۲.۶.۱ . كشاورزي .. ۵۲

۲.۶.۲ . فيلم هاي ضدخوردگي ... ۵۳

۲.۶.۳ . بسته بندي صنايع غذايي ۵۳

۲.۶.۴ . بسته بندي صنايع غيرغذايي .. ۵۴

۲.۶.۵ . مصارف عمومي  ۵۵

۲.۷ . بررسي نياز به محصول با اولويت صادرات تا پايان برنامه پنجم  ۵۵

٣. پ يشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح .  ٥٥

٤. ت جزيه و پيشنهاد نهائي در مورد احداث واحدهاي جديد .  ٥٦

فصل دوم بررسي فني و تحليل تكنولوژي ۵۸

١. معرفي .. ٥٩

٢. روش هاي توليد  ٦٠

۶۰ ... cast ۲.۱ . فرآيند اكستروژن به صورت

۲.۲ . فرايند اكستروژن فيلم دمشي: ... ۶۰

.         ت جهيزات و مواد مورد نياز .  ٦٢

.         ٤. م واد اوليه مورد نياز و تامين کنندگان .. ٦٤

.         ۴.۱ . پل ياتيلن . . ۶۴

.         ۴.۱.۱ . انواع گريدهاي پلي اتيلن .. ۶۴

.         فصل سوم ارزيابي اقتصادي . ۶۶

.         ١. مقدمه ... ٦٧

.         ٢. ا طلاعات مربوط به سرمايه در گردش و برآورد آن .. ٦٧

.         ۲.۱ . برآورد فروش سالانه ي واحد . ... ۶۷

.         ۲.۲ . برآورد ميزان و ارزش خوراك مورد نياز واحد ... ۶۸

.         ۲.۳ . برآورد ميزان و ارزش انرژي و مواد جانبي مورد نياز واحد.. ۶۸

10.   ۲.۴ . هزينه خدمات نيروي انساني . . ۶۹

11.   ۲.۵ . جم عبندي اجزا و محاسبه سرمايه درگردش ... ۷۰

12.   ٣. م يزان سرمايه گذاري ثابت مورد نياز مجتمع . ٧٠

13.   ۳.۱ . هزينه ماشينآلات و تجهيزات خط توليد .. ۷۱

14.   ۳.۲ . هزينه وسائط نقليه عمومي و وسايل حمل و نقل .. ۷۱

15.   ۳.۳ . هزينه لوازم و اثاثيه اداري  ۷۲

16.   ۳.۴ . هزينه هاي زمين، محوطه سازي و ساختمان .. ۷۲

17.   ۳.۵ . جم عبندي اجزا و برآورد سرمايه ثابت  ۷۳

18.   ٤. هزينه هاي مربوط به استهلاك، تعمير و نگه داري . . ٧٣

19.   ٥. نتايج ارزيابي  ٧٥

20.    ۷۶ .COMFAR III پيوست يک   نتايج محاسبات مالي

 

در صورتی که نیاز به جزئیات بیشتر و یا دریافت فهرست مطالب دارید از طریق بخش پشتیبانی و یا ایمیل فروشگاه با ما در ارتباط باشید.

دانلود فایل


لینک دانلود

✔ نمایش جزئیات بیشتر و دریافت فایل